liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot

Liikuntapsykologian perus- ja jatko-opinnot

Liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulma on keskeinen sekä huippu-urheilussa että harrasteliikunnassa niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa toimiessa. Liikuntapsykologia tarkoittaa ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä ja tämän tiedon soveltamista käytäntöön.

Liikuntapsykologian opinnoissa tutustut liikuntaan ja urheiluun psykologisesta näkökulmasta. Opinnoista saat tutkittua tietoa aktiivisen elämäntavan edistämisestä, liikunta- ja urheilusuoritusten kehittämisestä sekä liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteydestä.

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan.Liikuntapsykologisesta tiedosta on hyötyä esimerkiksi valmennustyössä, erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä, urheiluseuroissa sekä psykologin tai esimerkiksi fysioterapeutin työssä toimiville.

Opinnot voivat soveltua myös osaksi liikuntapsykologian sertifikaatteja.

Liikuntapsykokogian perus- ja aineopintojen sisältö:

Liikuntapsykologian perusopinnot 25 op:

 • LPSP1004 Liikuntapsykologian perusteet (5 op)
 • LPSP1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa (5 op)
 • LPSP1005 Psyykkinen valmennus 1 (5 op)
 • LPSP1006 Ryhmäilmiöt liikunnassa 1 (5 op)
 • LTKY1006 Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistäminen (5 op)

Liikuntapsykologian aineopinnot 35 op:

 • LPSA1001 Psyykkinen valmennus 2 (5 op) Liikuntapsykologia tarkoittaa ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä ja tämän tiedon soveltamista käytäntöön. Liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulma on keskeinen sekä huippu-urheilussa että harrasteliikunnassa niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa toimiessa
 • LPSA1002 Ryhmäilmiöt liikunnassa 2 (5 op)
 • LPSA1003 Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa 2 (5 op)
 • LPSA1004 Johtajuus ja vastuunotto liikunnassa (5 op)
 • LPSA1005 Liikunnan kehityspsykologia (5 op)
 • LPSA1006 Liikunta ja käyttäytymisen muutos (5 op)
 • LPSA1007 Motivoiva vuorovaikutus liikunnanohjauksessa (5 op)

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina. Opintoihin voi ilmoittautua joustavasti ja voit itse määrittää opiskelutahtiasi. Opintojaksoja on tarjolla ympäri lukuvuoden.

Hinta; 15 € / opintopiste

Tarkemmat opintojen aikataulut ja ilmoittautuminen opinto-oppaan kautta tästä linkistä.

Koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto.