minustako fysioterapeutti? (2 op)

Karelia AMK logo
Minustako fysioterapeutti?
MINUSTAKO FYSIOTERAPEUTTI?

Fysioterapeutin ammatti on asiantuntijatyötä, jonka eritysosaamisalueisiin kuuluu terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Fysioterapian menetelmiin kuuluu ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista- ja fysikaalista terapiaa sekä apuvälinepalveluita.

Minustako fysioterapeutti -opintojakso soveltuu kaikille fysioterapeuttiopinnoista ja alasta kiinnostuneille. Opintojakso on laajuudeltaan 2 opintopistettä ja se toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina.

Opintojakson keskeisinä tavoitteina ovat, että  oivallat fysioterapian mahdollisuuksien laajuuden ja luot mielikuvaa mitä työskentely fysioterapeuttina voi olla sekä ymmärrät fysioterapiankoulutuksen sisältöjä, ja pääset soveltamaan osaamistasi.

Opintojakson sisältöinä ovat
  • Mitä Fysioterapeutti koulutus sisältää?
  • Missä voit työskennellä?
  • Mille aloille voit lisäkouluttautua / erikoistua
Koulutus on maksuton ja voit suorittaa opinnot verkossa juuri sinulle sopivana ajankohtana.
 
Lisätietoja koulutuksesta:

https://ella.eduplan.fi/karelia/search?containsAllTags=true&containsAllTeachingLanguages=true&direction=asc&enrollmentOpen=false&itemsPerPage=25&nameOrCode=minustako+fy&page=1&searchType=advanced&sorting=enrollmentOpen&tags=6393219048e0e200367ed193

Ilmoittautuminen opintojaksolle osoitteessa: https://karelia.ilmoittaudu.fi/lobby/?realization=STP7069-3008&lang=fi

 
Muita Karelia ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opiskelumahdollisuuksia löydät osoitteesta  https://ella.eduplan.fi/karelia