motorinen kehitys (2 op)

Karelia AMK logo
IHMISEN MOTORINEN KEHITTYMINEN ELÄMÄNKAAREN AIKANA

Koulutuksessa käsitellään ihmisen motorista kehittymistä elämänkaaren aikana. Koulutus antaa valmiuksia ymmärtää ihmisen motorisen ja psykososiaalisen kehityksen pääpiirteitä elämänkaaren aikana.

Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä. Opintojakso toteutuu Moodle-alustalla itsenäisesti opiskellen. Opintojakson arviointi perustuu motorisen kehittymisen havainnoinnin perusteella tehtyyn infograafiin.

Koulutuksen hinta on 20 €.
 
Ilmoittautumisaikaa koulutukseen 30.4.2023 saakka. 
 
Muita Karelia ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opiskelumahdollisuuksia löydät osoitteesta  https://ella.eduplan.fi/karelia