koulutuspolkuja

KOULUTUSPOLKUJA LIIKUNTA-ALALLE

Suomalainen koulutusjärjestelmä koostuu eri koulutusasteista. Lähtökohtaisesti vain alemman koulutusasteen opinnot suorittaneen on mahdollista opiskella ylemmän asteen koulutuksessa. Tänä päivänä opinnoissa on mahdollista edetä hyvin monenlaisia polkuja pitkin. Suomalaiseen koulutusjärjestelmään voit tutustua tarkemmin tämän kuvan avulla tai vierailemalla Opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolla.

Liikunta-alalla on tarjolla monenlaisia työtehtäviä niin toisten liikuttajana, toiminnan mahdollistajana tai  asiantuntijanakin. Liikunta-alalla voit edetä toiveammattiisi monenlaisia ja vaihtelevia koulutuspolkuja pitkin. Ammatilliset koulutuspolut rakentuvat perustutkinnoista, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista tai korkeakoulutason koulutuksista. Ohessa olevassa kuvassa (Kuva 1) on koottu liikunta-alan ammatillisten koulutusten rakenne. 

(Kuva 1) Liikunta-alan ammatillisten koulutusten rakenne

POLKUJA JA KOULUTUKSIA LIIKUNTA-ALAN
ERI TEHTÄVIIN

Seuraavissa osissa on kuvattu eri liikunta-alan tehtäväpolkuja,
niihin liittyviä ammatteja sekä soveltavia koulutuksia. Koulutukset on sijoiteltu kuviin esimerkinomaisesti eri polkujen varrelle. 

Esimerkkinä olevia koulutuksia ei  kuitenkaan tarvitse suorittaa
juuri esitetyssä järjestyksessä vaan eri liikunta-alan tehtäviin voit edetä kovinkin monenlaisia polkuja pitkin.

LIIKUTTAJAN POLKU

Liikuttajan polun työtehtävissä keskiössä on kiinnostava ja motivoiva liikuntatuokio. Liikuttajana pääset kohtaamaan eri ikäisiä ja erilaisia liikkujia erilaisissa elämäntilanteissa. Liikuttajan polun työtehtäviä ovat esimerkiksi:

 •  liikunnanohjaaja
 • liikuntaneuvoja
 • Personal trainer
 • valmentaja
 • ammattivalmentaja
 • liikunnanopettaja
Starttipolku2Saara

MAHDOLLISTAJAN POLKU

Liikunnan ja liikkumisen mahdollistajan koulutuspolkujen kautta saat osaamista, jonka avulla olet mahdollistamassa liikkumista ja urheilua eri tasoilla. Mahdollistajan polun työtehtäviä ovat esimerkiksi:

 • seurakehittäjä
 • toiminnanjohtaja
 • junioripäällikkö
 • valmennuspäällikkö
 • liikuntasuunnittelija
 • liikuntaviranhaltija
 • liikuntakoordinaattori
 • liikuntapaikkojen hoitaja

asiantuntijan polku

Liikunta-alalla on paljon erilaisia ja monipuolisia asiantuntijatehtäviä. Asiantuntijana teet tärkeää liikunnan ja urheilun tuki- ja taustatyötä, joka mahdollistaa tehokkaan, terveellisen ja turvallisen liikkumisen ja urheilun. Asiantuntijatehtäviä ovat esimerkiksi:

 • urheiluhieroja
 • fysioterapeutti
 • sisällön tuottaja
 • urheilumanageri
 • urheilupsykologi