SportEdu -verkkosivun ja sosiaalisen median kanavien rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste kuvaa henkilötietojen keräämistä käsittelyä verkkosivulla https://sportedu.fi/ ja SportEdun sosiaalisen median kanavissa. Sivustomme voi sisältää linkkejä myös muille kolmansien osapuolien verkkosivustoille, jotka eivät ole meidän hallinnassamme. Kun seuraat linkkiä ja annat tietoja kolmannen osapuolen verkkosivustolle, ota huomioon, että emme ole vastuussa kyseisille sivuille toimitetuista tiedoista. Tällöin suositellaan näiden sivustojen tietosuojakäytänteisiin tutustumista.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. On suositeltavaa tutustua tietosuojaselosteeseen säännöllisesti, jotta olet tietoinen muutoksista.

Päivitetty viimeksi 24.4.2024.

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä:
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
Y-tunnus: 0167924-6
Länsikatu 15, 80110 Joensuu
Toimisto: 050 408 4792
toimisto@islo.fi

Tietosuojavastaava:
Kimmo Simontaival, kimmo.simontaival@islo.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pasi Majoinen
Länsikatu 15, 80110 Joensuu
040 824 5449,
pasi.majoinen@islo.fi

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
  • SportEdun verkkosivulla ja sosiaalisen median kanavissa tapahtuvien yhteydenottojen käsittely
  • SportEdun verkkosivujen kävijäseuranta ja -analytiikka


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus.

Verkkosivuston toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. sivuston tietoturvasta huolehtimiseksi. Kolmansien osapuolten evästeille, ja esimerkiksi sivuston vierailija-analytiikan keruuta varten, pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

4. Rekisterin tietosisältö

SportEdun verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden, sosiaalisen median kanavien ja muiden mahdollisten asiakirjojen tietosisällöt määräytyvät asiakkaan itse täyttämien tietojen pohjalta. Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, sähköpostiosoite tai muu yhteystieto sekä vapaamuotoinen tekstisisältö. Verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden kautta saapuva tieto tallentuu Itä-Suomen Liikuntaopiston ja markkinointitoimisto Tovari Oy:n hallinnoimalle WordPress-tilille. Sosiaalisen median kautta saadut yhteydenotot tallentuvat kyseisten kanavien omille palvelimille Euroopan alueella.

Verkkosivuston vierailija-analytiikkaa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavien tietojen keräämiseen:
  • Kävijämäärät ja sivulataukset: Kuinka monta kävijää sivustolla on ja mitkä sivut ovat suosituimpia.
  • Liikenteen lähteet: Mistä kävijät saapuvat sivustolle (esim. hakukoneet, suorat vierailut, sosiaalinen media).
  • Kävijöiden käyttäytyminen: Kuinka kauan kävijät viettävät sivustolla, mitkä ovat poistumissivut ja millä sivuilla kävijät ovat vuorovaikutuksessa eniten.
  • Demografiset tiedot: Kävijöiden maantieteellinen sijainti, ikä, sukupuoli ja muut demografiset tiedot, jos ne ovat käytettävissä.
  • Analytiikkadata tai -raportit eivät sisällä mitään henkilötiedoiksi luokiteltavaa dataa eikä niitä voida yhdistää muihin henkilötietoihin.

5. Rekisterin tietolähteet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennettavat tiedot hankitaan verkkosivujen käyttäjien suostumuksella esimerkiksi www-yhteydenottolomakkeista, muista kyselyistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Sensitiivisten tietojen jakamista verkkosivun yhteydenottolomakkeilla tai sosiaalisen median kanavissa ei suositella.

Käytämme verkkosivujemme ylläpitoon avoimen lähdekoodin WordPress-sisällönhallintaohjelmistoa. Tietoja säilytetään WordPressin omilla palvelimilla Euroopan alueella, eikä yksilökohtaisia tietoja toimiteta ulkopuolisille. WordPressin tietosuojakäytänteet on kuvattu kattavasti täällä: https://fi.wordpress.org/about/privacy/.

Käytämme verkkosivuilla esiintyviin kyselylomakkeisiin suomalaista Webropol kysely- ja raportointisovellusta. Tietoja säilytetään Webropolin omilla palvelimilla Suomessa, eikä yksilökohtaisia tietoja toimiteta ulkopuolisille. Webropolin tietosuojakäytänteet on kuvattu kattavasti täällä: https://webropol.fi/tietosuojaseloste/

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai muille tahoille.

6. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköisessä muodossa olevat rekisteritiedot on suojattu palomuurein ja salasanoin. Niitä säilytetään Internet-palvelimilla sekä niiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kullakin määrätyllä käyttäjällä on järjestelmien käyttöön oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Yhteystiedot löytyvät tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen alusta.
Skip to content