Kartoitamme liikunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeita. Lue lisää ja vastaa kyselyyn su 16.6. mennessä!

Koulutuspolkuja liikunta-alalle

Suomalainen koulutusjärjestelmä koostuu eri koulutusasteista. Lähtökohtaisesti vain alemman koulutusasteen opinnot suorittaneen on mahdollista opiskella ylemmän asteen koulutuksessa. Tänä päivänä opinnoissa on mahdollista edetä hyvin monenlaisia polkuja pitkin.

Suomen koulutusjärjestelmä

Liikunta-alalla on tarjolla monenlaisia työtehtäviä niin toisten liikuttajana, toiminnan mahdollistajana tai  asiantuntijanakin. Liikunta-alalla voit edetä toiveammattiisi monenlaisia ja vaihtelevia koulutuspolkuja pitkin. Ammatilliset koulutuspolut rakentuvat perustutkinnoista, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista tai korkeakoulutason koulutuksista. Ohessa olevassa kuvassa (Kuva 1) on koottu liikunta-alan ammatillisten koulutusten rakenne. 

Eri tasoiset liikunta-alan koulutukset graafissa: Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, Valmennuksen erikoisammattitutkinto VEAT, Liikunnanohjaaja AMK, Liikunnanohjaaja YAMK, Liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

POLKUJA JA KOULUTUKSIA LIIKUNTA-ALAN
ERI TEHTÄVIIN

Alasivuilla on kuvattu eri liikunta-alan tehtäväpolkuja, niihin liittyviä ammatteja sekä soveltavia koulutuksia. Koulutukset on sijoiteltu kuviin esimerkinomaisesti eri polkujen varrelle. Esimerkkinä olevia koulutuksia ei  kuitenkaan tarvitse suorittaa juuri esitetyssä järjestyksessä vaan eri liikunta-alan tehtäviin voit edetä kovinkin monenlaisia polkuja pitkin.

Skip to content