Kartoitamme liikunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeita. Lue lisää ja vastaa kyselyyn su 16.6. mennessä!

Opiskele itse

Entä jos voisit aloittaa liikunta-alan opinnot vaikka heti?

Tältä sivulta löydät itsenäisesti opiskeltavaa materiaalia, jonka suorittaminen ei ole välttämättä aikaan ja paikkaan sidottua. Selaa eri koulutuksenjärjestäjien tarjontaa ja valitse itseäsi kiinnostavimmat koulutukset. Vaikka heti.

Itä-Suomen yliopisto

Terveysteknologia

Terveyskunto- ja terveysteknologiset sovellukset (4op)

Opintojakso sopii liikunnanohjaajille ja -opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat Terveyskunto, terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja

Lue lisää »

Ravitsemus ja elintavat (5 op)

Koulutuksessa syvennytään ravitsemuksen vaikutukseeen terveyden ylläpidossa ja keskeisten kansansairauksien riskitekijöihin. Koulutuksenekeskeisiä sisältöjä ovat Unen, stressin, alkoholin ja tupakoinnin yhteydet ravitsemukseen Liikunta ja liikkumattomuus, liikuntasuositukset eri ikäryhmille Lihavuus ja painonhallinta. Kasvisruokavaliot,

Lue lisää »
Ravinto-ohjaus -kuvituskuva

Urheiluravitsemuksen perusopinnot

Urheiluravitsemuksen perusopinnot verkko-opintoina (30 op) Opinnoissa syvennytään urheiluravitsemukseen useasta eri näkökulmasta tieteelliseen tietoon pohjautuen. Perehdyt mm. eri lajien asettamiin ravitsemusfysiologisiin vaatimuksiin ja suorituskyvyn, palautumisen ja kehittymisen optimointiin, urheiluravitsemukseen eri ikäryhmissä,

Lue lisää »
Lentopallo-kuvituskuva

Terve urheilija kunnossa kaiken ikää (4 op)

Terve urheilija kunnossa kaiken ikää opintojakso on Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen / Avoimen yliopiston järjestämä 4 opintopisteen opintokokonaisuus. Opintojaksolla perehdytään seuraaviin aiheisiin Kuormittava liikunta ja sairaudet sekä fysiologiset tilat

Lue lisää »

Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy (4 op)

Itä-Suomen yliopisto, Jatkuvan oppimisen keskus järjestää verkko-opintoina  4 opintopisteen Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy -opintokokonaisuuden. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää liikunta- ja urheiluvammojen riskitekijöitä, syntymekanismeja, paranemisprosesseja ja tuntee vammojen ennaltaehkäisyn periaatteita. Opiskelija

Lue lisää »

Jyväskylän yliopisto

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op) Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op) ovat opintokokonaisuus, joka sisältyy kokonaan tai osin liikuntatieteiden kandidaatin tutkintoon liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Opinnot tutustuttavat opiskelijan liikunta-

Lue lisää »
Soveltava liikunta

Soveltavan liikunnan moduuli

Soveltavan liikunnan moduuli (15 op) Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista

Lue lisää »
Kaksi liikkujaa venyttelee

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuus

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuus (15-50 op) Liikunta- ja hyvinvointiala on kasvava alue, jolle kaivataan yhä monialaisempaa osaamista. Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15-50 opintopistettä. Voit rakentaa sisällöltään ja laajuudeltaan

Lue lisää »
Kehosta mitattava hyvinvointitieto MOOC

Kehosta mitattava hyvinvointitieto

Kehosta mitattava hyvinvointitieto (2 op) Kehosta mitattava hyvinvointitieto -verkkokurssi tarjoaa lähtökohdat olennaisten hyvinvointimuuttujien mittaamiseen ja mittaustiedon hyödyntämiseen erilaisissa tarkoituksissa. Miten hyvinvointia voi mitata kehosta? Ja mitä mittaustiedosta voi päätellä? Kehosta

Lue lisää »
Juoksijoita pellolla

Liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot

Liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulma on keskeinen sekä huippu-urheilussa että harrasteliikunnassa niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa toimiessa. Liikuntapsykologia tarkoittaa ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä ja tämän tiedon soveltamista

Lue lisää »

Karelia AMK

Kehittyvä koululainen (5 op)

Toimitko tai haluaisitko toimia koululaisten parissa? Haluaisit tutustua tarkemmin kehityksen vaiheisiin? Tällä opintojaksolla pääset syventymään kouluikäiseen kokonaisvaltaiseen kehittymiseen. Saat keinoja ottaa huomioon kasvun vaiheen kohdatessasi kouluikäisen. Koulutuksen sisältö Kouluikäisen fyysisen,

Lue lisää »
Minustako fysioterapeutti?

Minustako fysioterapeutti? (2 op)

MINUSTAKO FYSIOTERAPEUTTI? Oletko pohtinut millaista fysioterapeutin työ on ja soveltuisiko se sinulle? Entä mitä fysioterapian opinnot pitävät sisällään? Nyt sinulla on mahdollisuus päästä kurkistamaan fysioterapian maailmaan. Opintojaksolla pääset miettimään fysioterapeutin

Lue lisää »
Liikunnanohjaaja ohjaa tasapainoharjoituksessa

Liikuntavammojen ennaltaehkäisy (1 op)

Liikutko tai olet aloittamassa liikkumista, mutta vammat pelottavat? Opintojaksolla tutustutaan liikuntavammojen syntymekanismeihin, vammojen riskitekijöihin vammoilta suojaaviin tekijöihin, sekä käydään läpi perusteita, miten suunnitella liikkumista vammariskiä vähentäen. Opintojakson koostuu materiaaliin tutustumisesta

Lue lisää »

Askelia uneen (1 op)

Palauttava nukkuminen on ihanaa. Pienillä uniterveyttä edistävillä kokeiluilla voit parantaa omaa untasi ja saada energiaa sinulle merkityksellisten asioiden toteuttamiseen. Tällä kaikille sopivalla opintojaksolla teet muutamia kokeiluja omaa untasi parantamaan. Teet

Lue lisää »
Kaksi henkilöä tasapainoharjoituksissa.

Motorinen oppiminen (2 op)

IHMISEN MOTORINEN KEHITTYMINEN ELÄMÄNKAAREN AIKANA Koulutuksessa käsitellään ihmisen motorista kehittymistä elämänkaaren aikana. Koulutus antaa valmiuksia ymmärtää ihmisen motorisen ja psykososiaalisen kehityksen pääpiirteitä elämänkaaren aikana. Koulutuksen laajuus on 2 opintopistettä. Opintojakso

Lue lisää »

Suomen Olympiakomitea

Seuran hallinto verkkokoulutus

Seuran toiminnan perusta on hyvin hoidettu hallinto. Tällä kurssilla perehdytään seuran hyvään hallintoon ja yhdistystoiminnan perusperiaatteisiin. Kurssi on suunnattu kaikille seuratehtävissä toimiville, etenkin seuran hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille.   Kurssilla opit ymmärtämään,

Lue lisää »

Tervetuloa ohjaajaksi verkkokoulutus

Tervetuloa ohjaajaksi verkkokoulutus on aloitteleville ja uusille lasten ohjaajille suunnattu koulutus. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää lasten ohjaajan tehtävään. Koulutus sisältää perustietoa lasten urheilusta ja liikunnasta sekä vinkkejä ohjauksen suunnitteluun, toteutukseen ja omaan

Lue lisää »
Vastuullinen valmentaja verkkokurssi

Vastuullinen valmentaja verkkokoulutus

Verkkokurssi on tarkoitettu kaikille urheilun parissa toimiville valmentajille, ohjaajille ja muille toimijoille lajista, valmennuskokemuksesta tai -taustasta riippumatta. Kurssin sisältö Valmentajalla on väliä hyvän valmennuksen periaatteet Valmentajan roolit ja tehtävät urheilijan

Lue lisää »
Suomen Olympiakomitea -logo

Olympiakomitean oppimisareena

  VERKKOKOULUTUKSIA SEURATOIMIJOILLE SEKÄ OHJAAJILLE JA VALMENTAJILLE Olympiakomitean oppimisareenalta löydät seuratoimijoille sekä ohjaajille ja valmentajille soveltuvia verkkokoulutuksia, joita voit opiskella itse omien aikataulujesi mukaan. Oppmisareenan kautta pääset myös muutamien lajiliittojen

Lue lisää »

UKK-instituutti

Elintapaohjauksen perusteet -verkkokoulutus

Tähtäätkö tai toimitko ammatissa, jossa ohjaat ja neuvot asiakkaita elintapoihin liittyvissä asioissa? Haluatko syventää keskeisten elintapoihin liittyvien teemojen (liikkuminen, ravitsemus, uni ja päihteet) tietämystäsi? Entä pohditko, miten ylipäänsä ottaa elintapoihin

Lue lisää »
Skip to content