Kartoitamme liikunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeita. Lue lisää ja vastaa kyselyyn!

MIKÄ IHMEEN SPORTEDU?

SportEdu on liikunta-alan koulutustoimijoiden verkosto, joka tuottaa tiiviillä yhteistyöllä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä oppimissisältöjä eri kohderyhmille.

  • SportEdun kehittämistyö on aloitettu helmikuussa 2022. Alkuvaiheessa on koottu maakunnallinen Sportedu-verkosto, jossa ovat mukana maakunnalliset koulutusorganisaatiot kuten Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, ammatillinen oppilaitos Riveria, Itä-Suomen liikuntaopisto sekä Pohjois-Karjalan Liikunta ry. 
  • SportEdu-verkostoon voivat hakeutua mukaan myös muut koulutustoimijat, jotka tarjoavat koulutuksia liikunta-alalle.

 

SportEdun keskeisenä tavoitteena on liikunta-alan koulutusten saavutettavuuden parantaminen ja koulutustarjonnan monipuolistaminen. Tätä tavoitetta palvelemaan on perustettu sportedu.fi – sivusto, jota kehitetään jatkuvasti.

SportEdu sanapilvi: verkosto, liikunta-ala, yhteistyö, monipuolisuus, oppiminen, saavutettavuus, laadukkuus

VISIO 2027

SportEdu on tunnettu ja Suomen monipuolisin liikunta-alan koulutusverkosto ja jatkuvan oppimmisen sisältöjen tarjoaja.

Toiminta-ajatus

SportEdu, liikunta-alan jatkuvan oppimisen keskus on koulutustoimijoiden verkosto, joka tuottaa tiiviillä yhteistyöllä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä oppimissisältöjä eri kohderyhmille.

Tarjolla olevat sisällöt ovat tarvelähtöisiä, laadukkaita ja helposti löydettävissä sähköiseltä SportEdu-alustalta.

Toiminnan tavoitteet

1. ​Liikunta-alalle pyrkivä tai siellä työskentelevä henkilö löytää helposti SportEdu-alustalta itselleen sopivat kouluttautumisen ja osaamisen lisäämisen mahdollisuudet.​

2. SportEdu kokoaa tarvelähtöisesti eri toimijoiden liikunta-alan osaamisen lisäämisen palvelut selkeäksi ja yhteisesti suunnitelluksi kokonaisuudeksi.​

3. SportEdu on viestinnällinen ja toiminnallinen alusta, joka toimii verkostomaisesti tuottaen lisäarvoa verkostossa mukana oleville toimijoille.

Toiminnan arvot

Yhteistyö​

SportEdun toiminta perustuu verkostomaiseen toiminta-tapaan, joka rakentuu avoimesta ja toisia kunnioittavasta yhteistyöstä. Yhteistyöllä saamme yhdistettyä olemassa olevia resursseja. Yhdessä olemme vahvempia ja vaikuttavampia.

Laadukkuus​

1. Koulutussisällöt ja materiaalit on tuotettu parhaiden osaajien toimesta.

2. Sen mitä teemme, teemme mahdollisimman laadukkaasti.

3. Arvioimme säännöllisesti toimintamme laadukkuutta.

Tarvelähtöisyys​

Liikunta-alan toimijoiden kentän tarpeet ohjaavat koulutussisältöjen ja materiaalien suunnittelua ja toteutusta. Olemme jatkuvasti kiinnostuneita kentältä tulevista osaamisen lisäämisen tarpeista.

SportEdu-yhteistyöverkostossa mukana:

SportEdu-yhteistyöverkostoa rakennetaan edelleen. Jos edustat liikunta-alan koulutusorganisaatiota ja haluat aloittaa yhteistyön kanssamme, niin voit ottaa meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella 🙂

SportEdu-hankeyhteistyössä mukana:

Olemme kiinnostuneet liikunta-alan koulutusten kehittämisestä muidenkin hankkeiden kanssa. Jos hankeyhteistyö kiinnostaa, niin ota yhteyttä 🙂

Skip to content