MIKÄ IHMEEN SPORTEDU?

SportEdu, eli liikunta-alan jatkuvan oppimisen keskus on koulutustoimijoiden verkosto, joka tuottaa tiiviillä yhteistyöllä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä oppimissisältöjä eri kohderyhmille.
  • SportEdu kehittämistyö on aloitettu helmikuussa 2022. Alkuvaiheessa on koottu maakunnallinen Sportedu-verkosto, jossa ovat mukana maakunnalliset koulutusorganisaatiot kuten Itä-Suomen yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, ammatillinen oppilaitos Riveria, Itä-Suomen liikuntaopisto sekä Pohjois-Karjalan Liikunta ry. 
  • SportEdu-verkostoon voivat hakeutua mukaan myös muut koulutustoimijat, jotka tarjoavat koulutuksia liikunta-alalle. Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse pasi.majoinen@islo.fi

SportEdun keskeisenä tavoitteena on liikunta-alan koulutusten saavutettavuuden parantaminen ja koulutustarjonnan monipuolistaminen. Tätä tavoitetta palvelemaan on perustettu sportedu.fi – sivusto, jota kehitetään jatkuvasti.

VISIO 2027

SportEdu on tunnettu ja Suomen monipuolisin liikunta-alan koulutusverkosto ja jatkuvan oppimisen sisältöjen tarjoaja.

Toiminta-ajatus

SportEdu, liikunta-alan jatkuvan oppimisen keskus on koulutustoimijoiden verkosto, joka tuottaa tiiviillä yhteistyöllä liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä oppimissisältöjä eri kohderyhmille.

TOIMINNAN TAVOITTEET

1.Liikunta-alalle pyrkivä tai siellä työskentelevä henkilö löytää helposti SportEdu-alustalta itselleen sopivat kouluttautumisen ja osaamisen lisäämisen mahdollisuudet.

2. SportEdu kokoaa tarvelähtöisesti eri toimijoiden liikunta-alan osaamisen lisäämisen palvelut selkeäksi ja yhteisesti suunnitelluksi kokonaisuudeksi.

3. SportEdu on viestinnällinen ja toiminnallinen alusta, joka toimii verkostomaisesti tuottaen lisäarvoa verkostossa mukana oleville toimijoille.

TOIMINNAN arvot

yhteistyö

  • SportEdun toiminta perustuu verkostomaiseen toiminta-tapaan, joka rakentuu avoimesta ja toisia kunnioittavasta yhteistyöstä.
  • Yhteistyöllä saamme yhdistettyä olemassa olevia resursseja. Yhdessä olemme vahvempia ja vaikuttavampia.

laadukkuus

  • Koulutussisällöt ja materiaalit on tuotettu parhaiden osaajien toimesta.
  • Sen mitä teemme, teemme mahdollisimman laadukkaasti.
  • Arvioimme säännöllisesti toimintamme laadukkuutta.

tarvelähtöisyys

  • Liikunta-alan toimijoiden kentän tarpeet ohjaavat koulutussisältöjen ja materiaalien suunnittelua ja toteutusta.
  • Olemme jatkuvasti kiinnostuneita kentältä tulevista osaamisen lisäämisen tarpeista.