ravitsemus

Tietoja ja välineitä ravitsemusohjaukseen

UKK-instituutti

TIETOJA JA VÄLINEITÄ RAVITSEMUSOHJAUKSEEN -verkkokoulutus (1 op)

 

Verkkovalmennus on suunnattu liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kaikille ravitsemusohjausta työssään toteuttaville ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Verkkovalmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujaa ymmärtämään, mikä on keskeistä terveellisessä ravitsemuksessa sekä miten ja millä tavalla ravitsemukseen liittyviin teemoihin kannattaa tarttua asiakastyössä. Tavoitteena on myös oppia motivoimaan asiakasta tekemään yksinkertaisia ja oleellisia muutoksia elämäntapojen parantamiseksi. 

Kurssi sisältää tietoa, vinkkejä, harjoituksia, havainnointi- ja arviointitehtäviä ravitsemuksesta sekä muutosvalmiuden taustalla vaikuttavista tekijöistä.

Verkkovalmennuksen myötä
  • saat varmuutta ja toimintatapoja ravitsemuksen puheeksi oton tueksi
  • opit motivoimaan asiakasta muutokseen
  • saat paljon konkreettisia, helppoja työkaluja asiakastilanteita varten
  • opit lisää myös omasta syömiskäyttäytymisestäsi

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, ja etenet koulutuksessa omassa tahdissasi. Koulutus koostuu luentotallenteista, muusta oppimateriaalista sekä oppimistehtävistä. Pääset koulutuksessa tutustumaan myös toisten kurssilaisten ajatuksiin yhteisillä tehtäväalueilla.

Verkko-opiskelu tapahtuu 19.3.–7.5.2024. Opiskelu ei sisällä tiettyihin kellonaikoihin sidottua toimintaa, vaan etenet omassa tahdissasi 2 kuukauden raamissa.

Koulutus on laajuudeltaan 1 opintopiste. 

Koulutuksen hinta on 94€

Verkko-ohjaajana toimii Nina Merivirta-Köykkä UKK-instituutista

Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.fi/reg/Ravitsemus2024

Tutustu vielä tarkemmin koulutukseen osoitteessa https://ukkinstituutti.fi/palvelut/koulutus/tukea-elintapaohjaukseen/tietoa-ja-valineita-ravitsemusohjaukseen/

SportEdu, oppien unelmiin -logo

Jaa tämä koulutus sosiaalisessa mediassa:

Muita mahdollisesti sinua kiinnostavia koulutuksia sivuillamme:

Skip to content