Kartoitamme liikunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeita. Lue lisää ja vastaa kyselyyn su 16.6. mennessä!

ravitsemus

Tietoja ja välineitä ravitsemusohjaukseen -verkkokoulutus

Verkkokoulutuksen tavoitteena on auttaa osallistujaa ymmärtämään, mikä on keskeistä terveellisessä ravitsemuksessa sekä miten ja millä tavalla ravitsemukseen liittyviin teemoihin kannattaa tarttua asiakastyössä. Tavoitteena on myös oppia motivoimaan asiakasta tekemään yksinkertaisia ja oleellisia muutoksia elämäntapojen parantamiseksi.

Kurssi sisältää tietoa, vinkkejä, harjoituksia, havainnointi- ja arviointitehtäviä ravitsemuksesta sekä muutosvalmiuden taustalla vaikuttavista tekijöistä.

Verkkokoulutus on suunnattu liikunta- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä kaikille ravitsemusohjausta työssään toteuttaville ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Verkkokoulutuksen myötä

  • saat varmuutta ja toimintatapoja ravitsemuksen puheeksi oton tueksi.
  • opit motivoimaan asiakasta muutokseen.
  • saat paljon konkreettisia, helppoja työkaluja asiakastilanteita varten.
  • opit lisää myös omasta syömiskäyttäytymisestäsi.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, ja etenet koulutuksessa omassa tahdissasi. Koulutus koostuu luentotallenteista, muusta oppimateriaalista sekä oppimistehtävistä. Pääset koulutuksessa tutustumaan myös toisten kurssilaisten ajatuksiin yhteisillä tehtäväalueilla.

Verkko-opiskelu tapahtuu 19.9.–14.11.2024. Opiskelu ei sisällä tiettyihin kellonaikoihin sidottua toimintaa, vaan etenet omassa tahdissasi 2 kuukauden raamissa.

Koulutus on laajuudeltaan 2 opintopistettä.

Koulutuksen hinta on 94€

Verkko-ohjaajana toimii Nina Merivirta UKK-instituutista

Tutustu vielä tarkemmin koulutukseen osoitteessa https://ukkinstituutti.fi/palvelut/koulutus/tukea-elintapaohjaukseen/tietoa-ja-valineita-ravitsemusohjaukseen/

UKK-instituutti
SportEdu, oppien unelmiin -logo

Jaa tämä koulutus sosiaalisessa mediassa:

Muita mahdollisesti sinua kiinnostavia koulutuksia sivuillamme:

Skip to content