Kartoitamme liikunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeita. Lue lisää ja vastaa kyselyyn su 16.6. mennessä!

SportEdu, high five

Tulevaisuuden osaamista liikunta-alalle!

Itä-Suomen Liikuntaopistolla on käynnistynyt vuoden 2024 alussa SportEdu – Tulevaisuuden osaamista liikunta-alalle -hanke. SportEdu -hankkeen päätavoitteena on kehittää liikunta-alan täydennyskoulutuksia vastaamaan nykyistä paremmin tulevaisuuden työtehtävien osaamisvaatimuksia sekä lisätä koulutusten houkuttelevuutta ja saavutettavuutta. Hanke on voimassa vuoden 2026 kesäkuun loppuun saakka.

SportEdun tausta

Hankeidea, tavoitteet ja toimenpiteet ovat syntyneet vuoden 2022 alusta aloitetun SportEdu ‑liikunta-alan jatkuvan oppimisen keskuksen kehittämistyöstä sekä vuoden 2023 toteutetun SportEdu – tulevaisuuden koulutusosaamista liikunta-alalle-hankkeen aikana tehdyistä huomioista ja esiin nousseista kehittämistarpeista. SportEdu – tulevaisuuden osaamista liikunta-alalle ‑hanke rakentuu neljästä toiminnallisesta tavoitteesta ja niiden mukaisista työpaketeista.

SportEdu – tulevaisuuden osaamista liikunta-alalle ‑hankkeen toteuttajana on Itä-Suomen Liikuntaopisto ja hankkeessa on mukana yhteistyöverkosto, johon kuuluvat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry. Löydät muutkin päivittyvät yhteistyökumppanimme sivuiltamme.

SportEdun tavoitteet

SportEdu – tulevaisuuden osaamista liikunta-alalle ‑hankkeen päätavoitteena on kehittää liikunta-alan täydennyskoulutuksia vastaamaan nykyistä paremmin tulevaisuuden työtehtävien osaamisvaatimuksia sekä lisätä koulutusten houkuttelevuutta ja saavutettavuutta.

SportEdu ‑tulevaisuuden osaamista liikunta-alalle ‑hankkeen osatavoitteet ovat:

 1. Liikunta-alan täydennyskoulutuksen ja osaamisen tulevaisuuden visiointi
 2. Liikunta-alan täydennyskoulutusten sisällön ja innovatiivisten toteutustapojen kehittäminen
 3. Osaamisen todentamisen menetelmien kehittäminen
 4. Koulutusten saavutettavuuden parantaminen

SportEdun toimenpiteet

SportEdu – tulevaisuuden osaamista liikunta ‑alalle ‑hankkeen käytännön toimenpiteinä ovat osatavoitteiden mukaisesti:

Liikunta-alan täydennyskoulutuksen ja osaamisen tulevaisuuden visiointi:
 • Liikunta-alan täydennyskoulutuksen ja osaamisen tulevaisuustyön prosessin suunnittelu, toteutus ja dokumentointi
 • Tulevaisuustyöpajojen suunnittelu ja toteutus liikunta-alan toimijoille
 • Tulevaisuustyön sähköinen kysely ja syventävät haastattelut keskeisten toimijoiden edustajille
 • Tulevaisuuden skenaariot ja visiot osaamisen lisäämiselle ja täydennyskoulutuksille kuvattuna tulevaisuusdokumenttiin

Liikunta-alan täydennyskoulutusten sisällön ja innovatiivisten toteutustapojen kehittäminen:
 • Liikunta-alan eri ammattiryhmille ja pienyrittäjille suunnatun osaamiskyselyn suunnittelu, toteutus ja tulosten analysointi
 • Täydennyskoulutuspilottien suunnittelu, aineiston tuottaminen, toteutus ja arviointi
 • Täydennyskoulutuksiksi soveltuvien pienten osaamiskokonaisuuksien työstö ja kohteeksi valittujen ammatillisten koulutusten osaamissisältöjen analysointi
 • Digistudion toteutus eri käyttäjäryhmien hyödynnettäväksi

Osaamisen todentamisen menetelmien kehittäminen
 • Eri osaamisen todentamisen menetelmien selvittäminen ja niihin tutustuminen
 • Valittujen osaamispiste- ja osaamismerkkijärjestelmien käyttöönotto
 • Pilottikoulutusten osaamisen todentamisen määrittely
 • Osaamismerkkien tai osaamispisteytyksen tekeminen 4 keskeiselle täydennyskoulutukselle

Koulutusten saavutettavuuden parantaminen
 • Uuden SportEdu.fi sivuston sisällöllinen ja tekninen toteutus
 • Toimintamallin luominen sivuston ylläpitämiseksi hankkeen jälkeen
 • SportEdu-verkoston ylläpito sekä laajentaminen valtakunnallisesti ja sitä kautta koulutustarjonnan monipuolistaminen ja säännöllisten verkostotapaamisten toteuttaminen
 • SportEdu ‑viestintäkokonaisuuden ja toimenpiteiden suunnittelu koulutusten markkinoinnin tueksi

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa:

Muita tähän liittyviä artikkeleita sivuillamme:

SportEdun hanketiimi Janne, Pasi, Pia ja Marko

SportEdu-hankkeen hanketiimi esittäytyy

Tavoitteenamme on kehittää liikunta-alan täydennyskoulutuksia vastaamaan nykyistä paremmin tulevaisuuden työtehtävien osaamisvaatimuksia sekä lisätä koulutusten houkuttelevuutta ja saavutettavuutta. SportEdu-hanketiimi pitää sisällään

LUE LISÄÄ »
Skip to content